Des del 2010

4Fils Enginyeria i instal•lacions

Instal•lacions 4 FILS, empresa mallorquina, va néixer a maig del 2010 amb una vocació clara per al sector instal•lador: millorar la professionalització i la qualitat del servei cap als clients. Ens dedicam des de fa més d’onze anys a totes les Balears a la gestió de les instal•lacions d’obra nova i de reformes d’edificis per a pràcticament la totalitat dels segments del sector de la construcció. 4 Fils, durant tot aquest temps, ha tengut un creixement sostengut quant a la seva activitat, diversificació i adaptabilitat dels segments de l’activitat de l’empresa, xifra de negoci i —un aspecte important— el creixement del nombre d’integrants a l’equip de 4 Fils.

Tot això ha fet que l’empresa es trobi actualment a una fase de consolidació del creixement que ha tengut durant aquests anys per poder emprendre ara i en un futur pròxim projectes nous i ambiciosos al seu sector tradicional d’activitat, com l’amplicació i la incorporació d’altres canals de negoci nous a la nostra activitat. Això fa que mirem al present i al futur amb optimisme i ambició.

Codi ètic

INSTAL•LACIONS 4FILS S.L., dins la seva política interna, ha assumit voluntàriament el compromís d’elaborar aquest codi ètic, que es publicarà a la web de l’organització. El Codi Ètic conté la missió, la visió i els valors de la companyia. El seu objectiu fonamental és promoure la cultura del compliment no només quant a la normativa d’aplicació a l’organització, també quant als valors que postula la companyia com a propis de la seva identitat.

Àmbit d’aplicació

Aquest Codi Ètic es dirigeix principalment a tots els membres de la companyia i als col•laboradors externs, com els proveïdors i els clients.

Missió, visió i valors

La missió de 4FILS és realitzar instal•lacions elèctriques en tots els segments als quals es dirigeix i generar valor per als nostres clients, empleats i socis.

4FILS té com a VISIÓ principal ser una de les empreses industrials instal•ladores de referència dins el mercat balear (espanyol) i ajudar els nostres clients en la culminació dels seus projectes aportant el nostre valor afegit, la qualitat del servei i el coneixement de l’ofici.

Els VALORS que representa i distingeix 4FILS com a empresa són els següents:

Honestedat i ètica

4FILS defensa i integra com a part del seu ADN l’honestedat i l’ètica professional. Són uns valors fonamentals que es veuen totalment reflexats en les relacions que s’estableixen entre 4FILS amb els nostres proveïdors i clients, ja que el 80% de les relacions professionals són de repetició per la vinculació i la relació que es genera entre el client i el proveïdor amb l’empresa.

Compromís, professionalitat i vocació de servei al client i al proveïdor

A 4Fils esteim totalment convençuts que el compromís, la professionalitat i la vocació de servei tant als clients como als proveïdors constitueixen un valor diferencial respecte dels nostres competidors. Són uns dels valors més importants dins l’empresa, ja que entenem i creiem que es l’única manera de generar relacions duradores tant amb els empleats i els col•laboradors interns com amb els clients i proveïdors.

Humilitat i serietat

A 4FILS tenim ben clars els orígens i l’evolució que ha tengut l’empresa. Hi ha hagut un creixement continuat any rere any i, per tant, aquest aspecte no ha de confondre el bon exercici i el treball de l’empresa i continuar dins la mateixa línia, com ha estat fins ara.
L’empresa és conscient de les seves limitacions en alguns tipus de projectes i de les seves àrees de millora. Feim feina en aquest aspecte per continuar creixent i evolucionant com a empresa. Per aquest motiu, si després d’analitzar profundament un projecte valoram que no es pot emprendre, es trasllada a un tercer amb tot el respecte, la humilitat i la serietat que això implica.

Capacitat de flexibilitat, adaptabilitat i treball en equip

S’ha demostrat que uns dels ACTIUS quant a la feina que desenvolupa 4FILS ha estat sempre la capacitat de flexibilitat i adaptabilitat als mercats, segments d’activitat i tipus de projecte, com fomentar el treball en equip com a part de l’èxit de l’empresa, ja que des de la mateixa direcció es traslladen als propis treballadors aquests valors. Entenem que l’empresa ha de tenir flexibilitat i adaptabilitat a les circunstàncies que es puguin produir, ja que el món i l’activitat professional canvien constantment i, per tant, hem d’estar preparats per adaptar-nos a canvis, per assumir nous reptes, nous projectes, etc. i proposar les decisions i solucions més adequades.